Уеб камера от Рила планина - минирезерват, парк на танцуващи мечки (1350 м. н.в.) на 12 км. от град Белица, времето

Рила планина Уеб камера на живо времето, минирезерват, парк на танцуващи мечки на (1350 м. н.в.) на 12 км. от град Белица, live webcam bear park Rila

Уеб камера от парк за реадаптация на танцуващи мечки на височина 1350 м. - минирезерват за бивши питомци на цигани-мечкари в Рила планина, на 12 км. от град Белица в Югозападна България. Паркът за танцуващи мечки се финансира от фондация 'Четири лапи'. Разположен е в гориста местност, с множество поляни и естествени водни площи, където се срещат и диви кафяви мечки. В близост до Парка се намира курортният комплекс Семково. Белица се намира в област Благоевград, в близост до градовете Разлог, Банско и Якоруда. Община Белица е разположена в Разложката котловина, по долината на река Места, между южните склонове на източна Рила и северните склонове на западните Родопи. Белица се намира на 172 км. от София и на 72 км. от Благоевград. Камера от: Рила планина

© Copyright 2015 | All Rights Reserved | Поверителност