Уеб камери от Габрово - център, площад, етнографски комплекс 'Етър'

Уеб камери от Габрово - град в централна България, Разположен е по поречието на река Янтра в подножието на Стара планина, в местността 'Узана' се намира географският център на България. населението на град Габрово е 58 950 жители. Габрово е известен с хумора и сатирата (Габровски шеги), музей кв. 'Етър', хотел "Балкан", кръстовище площад 'Белорусия'. Камери от: Габрово

© Copyright 2015 | All Rights Reserved | Поверителност