Уеб камера от София - Цариградско шосе, умбал 'Света Анна'.

Уеб камера от София - Цариградско шосе, умбал 'Света Анна' (Окръжна болница). Цариградско шосе (бивш бул. Ленин) е най-големият булевард в София. Името е историческо название: някогашното Цариградско шосе е било основен път по направлението София - Пловдив - Цариград. Камера от: БНТ 2

© Copyright 2015 | All Rights Reserved | Поверителност